Creeper

30

Botanical Name:Strongylydon macrobotrys Red

Common Name:Jade vine Red

328

Botanical Name:Vernonia elaeagnifolia

Common Name:Railway creeper

327

Botanical Name:Tristellatia australis

Common Name:Bagnit vine

326

Botanical Name:Trachleospermum josminoidos

Common Name:Rhincospermum

325

Botanical Name:Senecio confuses

Common Name:Mexican flame vine

324

Botanical Name:Thunbergia mysorensis

Common Name:Yellow trumpet vine

323

Botanical Name:Thunbergia grandiflora "Alba"

Common Name:White trumpet vine

322

Botanical Name:Thunbergia grandiflora

Common Name:Blue trumpet vine

320a

Botanical Name:Strophanthus gratus

Common Name:Ruphalia grahata

320

Botanical Name:Strongylydon macrobotrys

Common Name:Jade vine

319

Botanical Name:Stigmophyllon periplocifolium

Common Name:Golden vine oblong leaf

318

Botanical Name:Stigmophyllon cilliatum

Common Name:Round leaf

317

Botanical Name:Stictocardia tilifolia

Common Name:Ipomoea candy king

316

Botanical Name:Quisqualis indica

Common Name:Rangoon creeper

315

Botanical Name:Pyrostegia venusta

Common Name:Orange Begonia

314

Botanical Name:Psuedocalymma alliacaum

Common Name:Garlic vine

313

Botanical Name:Porana paniculata

Common Name:Bridal creeper

312

Botanical Name:Petrea volubilis (White flower New)

Common Name:Petrea volubilis (White flower New)

311

Botanical Name:Petrea volubilis

Common Name:Purple wreath

310

Botanical Name:Passiflora quadrangularis

Common Name:Passiflora flower red

309

Botanical Name:Passiflora coccinea

Common Name:Passiflora flower red

308

Botanical Name:Passiflora caerulea

Common Name:Passion flower blue

307

Botanical Name:Pandorea jasminoides variegata

Common Name:Pandorea jasminoides variegata

306

Botanical Name:Pandorea jasminoides

Common Name:Tecoma jasminoides

305

Botanical Name:Lonicera japonica

Common Name:Honey suckle pink

304

Botanical Name:Lonicera japonica

Common Name:Honey suckle

303

Botanical Name:Jasminum grandiflorum

Common Name:Jaji

302

Botanical Name:Jasminum auriculatum

Common Name:Suji malli or mullai

301

Botanical Name:Jacquaemontia violacea

Common Name:Blue bell vine

300

Botanical Name:Ipomoea horsfalliae

Common Name:Princess vine

299

Botanical Name:Holmskioldia Sanguniea "Lutea"

Common Name:Cup & Saucer yellow

298

Botanical Name:Holmskioldia sanguniea

Common Name:Cup & Saucer (Red)

297

Botanical Name:Hiptage madablota

Common Name:Madhumalathi

296

Botanical Name:Ficus pumila (Ficus repens)

Common Name:Wall sticker

295

Botanical Name:Cryptostegia grandiflora

Common Name:Indian rubber vine

294

Botanical Name:Combretum comosum

Common Name:Combretum comosum

293

Botanical Name:Clerodendrum thompsonae "Balfouri"

Common Name:Bleeding heart vine red

292

Botanical Name:Clerodendrum thompsonae

Common Name:Bleeding heart vine

291

Botanical Name:Clerodendrum splendens

Common Name:Clerodendrum splendens

290

Botanical Name:Clematis flammula

Common Name:Clematis flammula

289

Botanical Name:Cissus rhombifolia

Common Name:Grape ivy

288

Botanical Name:Arrabidaea magnifica

Common Name:Bignonia magnifica

287

Botanical Name:Anemopaegma chamberlayoii

Common Name:Bignonia chamberlaynii

286

Botanical Name:Amohiophylum mutisii

Common Name:Amohiophylum mutisii

285a

Botanical Name:Allamanda violacea "New"

Common Name:Allamanda violacea "New"

285

Botanical Name:Allamanda violacea

Common Name:Purple Allamanda

284

Botanical Name:Allamanda cathertica assorted

Common Name:Bell flower

283

Botanical Name:Adenocalymma comosum

Common Name:Yellow flower