Shrubs

285

Botanical Name:Zephyranthes Varieties

Common Name:Lilly

284

Botanical Name:Zebrina pendula

Common Name:Zebrina pendula

283

Botanical Name:Zamia furfuracea [pumila]

Common Name:Jamaica sago

282

Botanical Name:Yucca aloifolia "Silver stick"

Common Name:Yucca aloifolia "Silver stick"

281

Botanical Name:Yucca aloifolia

Common Name:Yucca aloifolia

280

Botanical Name:Weddelia tribolata

Common Name:Weddelia tribolata

279

Botanical Name:Vinca rosea varieties

Common Name:Vinca rosea varieties

278

Botanical Name:Vinca major variegate

Common Name:Band plant

277

Botanical Name:Verbena

Common Name:Verbena

276

Botanical Name:Tradescantia aluminensis "Variegata"

Common Name:Tradescantia aluminensis "Variegata"

275

Botanical Name:Tradescantia albiflora "Alborvittata"

Common Name:Tradescantia albiflora "Alborvittata"

274

Botanical Name:Tillansia Sps.

Common Name:Tillansia Sps.

273

Botanical Name:Thumbergia erecta[Meyenia erecta]

Common Name:Thumbergia erecta[Meyenia erecta]

272

Botanical Name:Thevetia nerifolea

Common Name:Thevetia nerifolea

271

Botanical Name:Tecomaria capensis orange

Common Name:Cape-honeysuckle

270

Botanical Name:Tecomaria capensis gold

Common Name:Tecomaria capensis gold

269

Botanical Name:Tecomaria capensis yellow

Common Name:Tecomaria capensis yellow

268

Botanical Name:Tecoma stans

Common Name:Tecoma stans

267

Botanical Name:Tecoma Smithi

Common Name:Tecoma Smithi

266

Botanical Name:Tecoma gaudichaudi

Common Name:Tecoma gaudichaudi

265

Botanical Name:Tabernaemontana coronaria miniature

Common Name:Tabernaemontana coronaria miniature

264

Botanical Name:Tabernaemontana coronaria variegata

Common Name:Tabernaemontana coronaria variegata

263

Botanical Name:Tabernaemontana coronaria dwarf yellow

Common Name:Tabernaemontana coronaria dwarf yellow

262

Botanical Name:Tabernaemontana coronaria dwarf

Common Name:Tabernaemontana coronaria dwarf

261

Botanical Name:Tabernaemontana coronaria flore-pleno

Common Name:Double

260

Botanical Name:Tabernaemontana coronaira

Common Name:Cape jasmine

259

Botanical Name:Strobilanthes dyerianus

Common Name:Strobilanthes dyerianus

258

Botanical Name:Strobilanthus larsonii

Common Name:Strobilanthus larsonii

257

Botanical Name:Stanotaphrum secandatum variegatus

Common Name:Variegata grass

256

Botanical Name:Strelitzia reginae

Common Name:Bird of paraise

255

Botanical Name:Setcreasea purpurea

Common Name:Setcreasea purpurea

254

Botanical Name:Serissa foetida variegate

Common Name:Serissa foetida variegate

253

Botanical Name:Serissa foetida [japonica]

Common Name:Serissa foetida [japonica]

252

Botanical Name:Senecio cineraria

Common Name:Cineraria

251

Botanical Name:Scindapsus aureus

Common Name:Marble queen

250

Botanical Name:Sanseviera trifasciata

Common Name:Golden hahnii

249

Botanical Name:Sanchezia nobilis

Common Name:Sanchezia nobilis

248

Botanical Name:Salvia officinalis

Common Name:Sage

247

Botanical Name:Saintpaulia ionantha rupicola

Common Name:African violet

246

Botanical Name:Russelia sarmentosa[floribunda]

Common Name:Coral blow

245

Botanical Name:Russellia juncea "White"

Common Name:Coral plant

244

Botanical Name:Russelia junicea "Orange"

Common Name:Coral plant

243

Botanical Name:Ruellia devosiana

Common Name:Ruellia devosiana

242

Botanical Name:Ruelia rosea

Common Name:Ruelia rosea

241

Botanical Name:Rondeletia odorata

Common Name:Rondeletia odorata

240

Botanical Name:Rhoeo spathacea Gold

Common Name:Rhoeo spathacea Gold

239

Botanical Name:Rhoeo spathacea Tricolour compacta

Common Name:Rhoeo spathacea Tricolour compacta

238

Botanical Name:Rhoeo spathacea

Common Name:Rhoeo spathacea

237

Botanical Name:Rhoeo spathacea (discolour ) compacta

Common Name:Rhoeo spathacea (discolour ) compacta

236

Botanical Name:Reinwardtia trigyna [indica]

Common Name:Reinwardtia trigyna [indica]

235

Botanical Name:Ravenia spectabilis variegata

Common Name:Ravenia spectabilis variegata

234

Botanical Name:Ravenia spectabilis [Lemonia spectablis]

Common Name:Ravenia spectabilis [Lemonia spectablis]

233

Botanical Name:Quassia amara

Common Name:Quassia amara

232

Botanical Name:Punica granatum nana

Common Name:Pomegranate dwarf

231

Botanical Name:Punica granatum "Flore-Pleno"

Common Name:Flowering Pomegranate

230

Botanical Name:Pseuderanthemum raticulatum

Common Name:Yellow oblong leaf

229

Botanical Name:Portulaca grandiflora

Common Name:Sun plant or rose moss

228

Botanical Name:Polyseias varieties [Aralias]

Common Name:Polyseias varieties [Aralias]

227

Botanical Name:Pogonatherum extase variegata

Common Name:Bamboo grass variegata

226

Botanical Name:Pogonatherum extase

Common Name:Bamboo grass

225

Botanical Name:Podocarpus falcatus

Common Name:Podocarpus falcatus

224

Botanical Name:Plumbego auriculata[capansis]

Common Name:Cape leade wort[blue]

223

Botanical Name:Plumbago indica coccinea [rosea]

Common Name:Red

222

Botanical Name:Plumbago auriculata alba

Common Name:White

221

Botanical Name:Plectranthus

Common Name:Variegata mint leaf

220

Botanical Name:Pittosporum tobira variegata

Common Name:Variegata mock orange

219

Botanical Name:Pisonia alba

Common Name:Pisonia alba

218

Botanical Name:Pilea macrophylla

Common Name:Pilea macrophylla

217

Botanical Name:Pilea microphylla

Common Name:Pilea microphylla

216

Botanical Name:Phyllostachys aurea

Common Name:Golden bamboo

215

Botanical Name:Phyllanthus nivosus[Breynia nivosa]

Common Name:Snow bush

214

Botanical Name:Phyllanthus nivosus roseopicta

Common Name:Pink leaf

213

Botanical Name:Phyllanthus nivosus compacta

Common Name:Snow bush compecta

212

Botanical Name:Petrea arborea

Common Name:Petrea arborea

211

Botanical Name:Pereskia "Gold"

Common Name:Pereskia "Gold"

210

Botanical Name:Pepromia obtusifolia variegataBabby rubber

Common Name:plant variegata

209

Botanical Name:Pepromia cluslifolia variegata'

Common Name:Pepromia cluslifolia variegata'

208

Botanical Name:Pepromia carperata variegata

Common Name:Variegeta ripple

207

Botanical Name:Pepromia carperata

Common Name:Emerald ripple

206

Botanical Name:Pentas assorted

Common Name:Pentas assorted

205

Botanical Name:Pentas lanceolata alba

Common Name:White

204

Botanical Name:Pennisetum sataceum cupreum

Common Name:Red fountain grass

203

Botanical Name:Pelargonium peltatum

Common Name:Ivy geranium

202

Botanical Name:Pelargonium inquinas

Common Name:Geranium

201

Botanical Name:Pedilanthus tithym variegata

Common Name:Zig zag plant

200

Botanical Name:Pandanus sanderi "Miniature"

Common Name:Pandanus sanderi "Miniature"

199

Botanical Name:Pandanus sanderi "Veitchi"

Common Name:Pandanus sanderi "Veitchi"

198

Botanical Name:Pandanus sanderi

Common Name:Pandanus sanderi

197

Botanical Name:Pachystachys lutea

Common Name:Lollipop plant

196

Botanical Name:Ophiopogon planiscapus nigrescens Green

Common Name:Ophiopogon planiscapus nigrescens Green

195

Botanical Name:Ophiopogon japonicus dwarf

Common Name:Green dwarf

194

Botanical Name:Ophiopogon jaburan variegata

Common Name:Variegata leaf

193

Botanical Name:Nycatanthus arbortristis

Common Name:Parijath

192

Botanical Name:Nerium oliander variegatum plenum

Common Name:Nerium oliander variegatum plenum

191

Botanical Name:Nerium oliander dwarf

Common Name:Nerium oliander dwarf

190

Botanical Name:Nerium oleander

Common Name:Nerium oleander

189

Botanical Name:Mussaenda philippica aurorae

Common Name:Mussaenda philippica aurorae

188

Botanical Name:Mussaenda orange

Common Name:Mussaenda orange

187

Botanical Name:Mussaenda luteola

Common Name:Mussaenda luteola

186

Botanical Name:Mussaenda erythrophylla scarlet

Common Name:Red

185

Botanical Name:Mussaenda erythrophylla rosea

Common Name:Pink

184

Botanical Name:Mussaenda erythrophylla

Common Name:Single red

183

Botanical Name:Murraya paniculata

Common Name:Murraya paniculata

182

Botanical Name:Murraya exotica

Common Name:Chinese box

181

Botanical Name:Manihot esculenta variegata

Common Name:Manihot esculenta variegata

180

Botanical Name:Malvaviscus arboreus

Common Name:Malvaviscus arboreus

179

Botanical Name:Malpighia coccigera

Common Name:Malpighia coccigera

178

Botanical Name:Malpighia "Gold"

Common Name:Malpighia "Gold"

177

Botanical Name:Magnolia pumila

Common Name:Magnolia pumila

176

Botanical Name:Magnolia mutablis

Common Name:Magnolia mutablis

175

Botanical Name:Magnolia grandiflora

Common Name:Magnolia grandiflora

174

Botanical Name:Ligustrum sinense 'Variegatum'

Common Name:Chinese silver privet

173

Botanical Name:Leea coccinea rubra

Common Name:Leea coccinea rubra

172

Botanical Name:Leea coccinea

Common Name:Leea coccinea

171

Botanical Name:Lawsonia inermis alba

Common Name:Tree mignonette

170

Botanical Name:Lantana sellowiana white

Common Name:Lantana sellowiana white

169

Botanical Name:Lantana sellowiana [montevidensis]

Common Name:Drooping mauve

168

Botanical Name:Lantana camara variegate

Common Name:Red & Yellow varigata

167

Botanical Name:Lantana camara saguinea

Common Name:Orange with red

166

Botanical Name:Lantana camara nivea

Common Name:White shrub

165

Botanical Name:Lantana camara dwarf varieties

Common Name:Lantana camara dwarf varieties

164

Botanical Name:Lantana camara depressa

Common Name:Drooping yellow

163

Botanical Name:Lantana camara Shrub

Common Name:Lantana camara Shrub

162

Botanical Name:Lagestroemia lancasteri

Common Name:Lagestroemia lancasteri

161

Botanical Name:Lagestroemia indica rosea

Common Name:Rose

160

Botanical Name:Lagestroemia indica candida

Common Name:White

159

Botanical Name:Lagestroemia indica aliporensis

Common Name:Cape myrtle(mauve)

158

Botanical Name:Kopsia fruiticosa(Cerbera fruticosa)

Common Name:Shrub vinca

157

Botanical Name:Juniperus horizontalis glauca

Common Name:Creeper juniper

156

Botanical Name:Juniperus africana

Common Name:Juniperus africana

155

Botanical Name:Jatropha podagrica

Common Name:Jatropha podagrica

154

Botanical Name:Jatropha panduraefolia "Rosea"

Common Name:Pink

153

Botanical Name:Jatropha panduraefolia

Common Name:Red

152

Botanical Name:Jatropha multifida

Common Name:Jatropha multifida

151

Botanical Name:Jasminum sambac "Motia"

Common Name:Jasmine round

150

Botanical Name:Jasminum sambac "Japanese rai"

Common Name:Jasmine 7 round

149

Botanical Name:Jasminum pubescens rubescens

Common Name:Red jasmine

148

Botanical Name:Ixora singaporansis

Common Name:Ixora singaporansis

147

Botanical Name:Ixora duffi

Common Name:Ixora duffi

146

Botanical Name:Ixora coccinea "New yellow"

Common Name:Ixora coccinea "New yellow"

145

Botanical Name:Ixora coccinea "New pink"

Common Name:Ixora coccinea "New pink"

144

Botanical Name:Ixora coccinea "New red"

Common Name:Ixora coccinea "New red"

143

Botanical Name:Ixora coccinea

Common Name:Ixora coccinea

142

Botanical Name:Ixora chinensis "Nana white"

Common Name:Ixora chinensis "Nana white"

141

Botanical Name:Ixora chinensis "Nana pink"

Common Name:Ixora chinensis "Nana pink"

140

Botanical Name:Ixora chinensis "Nana lutea"

Common Name:Yellow dwarf

139

Botanical Name:Ixora chinensis

Common Name:Chinese Ixora

138

Botanical Name:Ixora chinensis "Nana red"

Common Name:Ixora chinensis "Nana red"

137

Botanical Name:Iresine herbstii aureo-reticulata

Common Name:Yellow veins

136

Botanical Name:Iresine herbstii

Common Name:Purplish red leaf

135

Botanical Name:Impations assorted varieties

Common Name:Impations assorted varieties

134

Botanical Name:Hymenocallis Variegata

Common Name:Hymenocallis Variegata

133

Botanical Name:Hymenocallis caribaea

Common Name:Spider Lilly

132

Botanical Name:Hydrangea macrophylla

Common Name:Hydrangea macrophylla

131

Botanical Name:Hibiscus rosa-sinensis lefrance

Common Name:Hibiscus rosa-sinensis lefrance

130

Botanical Name:Hibiscus rosa-sinensis "Cooperi"

Common Name:Multicolour leaf

129

Botanical Name:Hibiscus rosa-sinensis "A varieties"

Common Name:Hibiscus rosa-sinensis "A varieties"

128

Botanical Name:Hibiscus rosa-sinansis "Snow flake"

Common Name:Variegata leaf

127

Botanical Name:Hibiscus mutablis

Common Name:Changing rose

126

Botanical Name:Hemigraphis colorata "Nana"

Common Name:Narrow leaf

125

Botanical Name:Hemigraphis colorata

Common Name:Red ivy

124

Botanical Name:Heliconia rostata

Common Name:Hanging lobster claw

123

Botanical Name:Heliconia psittacorum

Common Name:Parrot flower

122

Botanical Name:Heliconia illustris "Rubricaulis"

Common Name:Red

121

Botanical Name:Heliconia illustris

Common Name:Yellow variegata

120

Botanical Name:Heliconia "Dwarf"

Common Name:Heliconia "Dwarf"

119

Botanical Name:Hedra helix "Variegata"

Common Name:Hedra helix "Variegata"

118

Botanical Name:Hedra helix

Common Name:Hedra helix

117

Botanical Name:Hamelia petens "Round Leaf"

Common Name:Hamelia petens "Round Leaf"

116

Botanical Name:Hamelia petens "Nana"

Common Name:Hamelia petens "Nana"

115

Botanical Name:Hamelia petens

Common Name:Hamelia petens

114

Botanical Name:Graptophyllum pictum "Tricolour"

Common Name:Graptophyllum pictum "Tricolour"

113

Botanical Name:Graptophyllum pictum

Common Name:Caricature plant

112

Botanical Name:Gerbera Potted varieties

Common Name:Gerbera Potted varieties

111

Botanical Name:Gazania rigens

Common Name:Gazania rigens

110

Botanical Name:Gardenia jasminoides "Veitchii" *

Common Name:Gardenia jasminoides "Veitchii" *

109

Botanical Name:Gardenia jasminoides

Common Name:Cape jasmine

108

Botanical Name:Galphimia glauca(Thryallus glauca)

Common Name:Galphimia glauca(Thryallus glauca)

107

Botanical Name:Furcraea giganitia "Medio picta"

Common Name:Gaint false agave

106

Botanical Name:Excoecaria bicolour

Common Name:Excoecaria bicolour

105

Botanical Name:Evolvulus arbusculla

Common Name:Eunowalis

104

Botanical Name:Euphorbia splendens[E.milli]

Common Name:Crown of thorns

103

Botanical Name:Euphorbia pulcherima 'Plenissima flaming sphere"

Common Name:Fire ball

102

Botanical Name:Euphorbia pulcherima Poinsettia 15 varieties

Common Name:Small Plants

101

Botanical Name:Euphorbia milli "Hybrid Minature"

Common Name:Euphorbia milli "Hybrid Minature"

100

Botanical Name:Euphorbia milli "Hybrid"

Common Name:Euphorbia milli "Hybrid"

099

Botanical Name:Eupherbia leucocephala

Common Name:White poinsettia

098

Botanical Name:Eupherbia cotinifolia[karkasana]

Common Name:Hierba mala

097

Botanical Name:Euonymus japonica "Aureo marginata"

Common Name:Yellow round leaf

096

Botanical Name:Euonymus japonica 'Medio-picta'

Common Name:Yellow variegata leaf

095

Botanical Name:Euonymus fortunei gracilis

Common Name:White variegata leaf

094

Botanical Name:Erythrina "Crista-galli"

Common Name:Erythrina "Crista-galli"

093

Botanical Name:Erythrina "Blackii"

Common Name:Erythrina "Blackii"

092

Botanical Name:Eranthimum laxiflorum

Common Name:Flowering Eranthimum

091

Botanical Name:Eranthimum 8 varieties

Common Name:Eranthimum 8 varieties

090

Botanical Name:Echeveria peacockii

Common Name:Rose cactus

089

Botanical Name:Duranta repens "White & Blue Flowering"

Common Name:Duranta repens "White & Blue Flowering"

088

Botanical Name:Duranta repens variegata [plumerii]

Common Name:Duranta repens variegata [plumerii]

087

Botanical Name:Duranta repens "Speciosa" *

Common Name:Duranta repens "Speciosa" *

086

Botanical Name:Duranta repens "Golden speciosa"

Common Name:Duranta repens "Golden speciosa"

085

Botanical Name:Duranta repens Gold

Common Name:Duranta repens Gold

084

Botanical Name:Dombeya varieties

Common Name:Dombeya varieties

083

Botanical Name:Dizygotheca elegantissima "Caste

Common Name:Aralia dizygotheca

082

Botanical Name:Dianella tasmanica variegata

Common Name:Paroo lilly

081

Botanical Name:Daedalacanthus nervsus

Common Name:Daedalacanthus nervsus

080

Botanical Name:Cyperus alternifolius

Common Name:Umbrella plant

079

Botanical Name:Cuphea melvillea [jerulansis]

Common Name:Cuphea melvillea [jerulansis]

078

Botanical Name:Cuphea ignia [platycentra]

Common Name:Cuphea ignia [platycentra]

077

Botanical Name:Cuphea hyssopifolia

Common Name:False heather white

076

Botanical Name:Cuphea hyssopifolia

Common Name:False heather blue

075

Botanical Name:Crassulla arborescens

Common Name:Jade crassula

074

Botanical Name:Coleus varieties

Common Name:Coleus varieties

073

Botanical Name:Clerodendrum wallichii

Common Name:Clerodendrum wallichii

072

Botanical Name:Clerodendrum macrosiphon

Common Name:Clerodendrum macrosiphon

071

Botanical Name:Clerodendrum inerme

Common Name:Forest jasmine

070

Botanical Name:Clerodandrum fragrans

Common Name:Clerodandrum fragrans

069

Botanical Name:Chlorophyttum comosum

Common Name:Spider plant

068

Botanical Name:Cestrum nocturnum

Common Name:Queen of the night

067

Botanical Name:Cestrum diurnum

Common Name:Day king or day jasmine

066

Botanical Name:Casuarina New

Common Name:Casuarina New

065

Botanical Name:Cassine orientalis

Common Name:Cassine orientalis

064

Botanical Name:Cassia laevigata

Common Name:Cassia laevigata

063

Botanical Name:Cassia glauca

Common Name:Cassia glauca

062

Botanical Name: Cassia alata

Common Name: Candle bush

061

Botanical Name: Canna Variegata

Common Name: Canna Variegata

060

Botanical Name: Canna indica assorted

Common Name: Canna indica assorted

059

Botanical Name: Cananga kirki

Common Name: Cananga kirki

 

058

Botanical Name:Calliandra tweedi

Common Name:Powder puff pink

 

 

057

 Botanical Name:Calliandra protoricensis

 Common Name:Powder puff white

056

Botanical Name:Calliandra hybrida

Common Name:Powder -puff red

 

055

Botanical Name: Calliandra haematocephala

Common Name: Powder -puff red

054

Botanical Name: Calliandra emarginata

Common Name: Powder-puff dwarf red

053

Botanical Name: Calliandra brevipes

Common Name: Powder-puff dwarf pink

052

Botanical Name: Caesalpinia pulcherima

Common Name: Pride of Barbados orange, yellow, red

051

Botanical Name: Buddlea

Common Name: Buddlea

050

Botanical Name: Brya ebenus

Common Name: Jamaica or green ebony

049

Botanical Name: Brunfelsiana calycina

Common Name: Yesterday-today-tommorow

048

Botanical Name: Brunfelsiana Americana

Common Name: Brunfelsiana Americana

047

Botanical Name: Beloperone guttata

Common Name: Beloperone guttata

046

Botanical Name: Beloperone guttata

Common Name: Shrimp plant

045

Botanical Name: Beaumontia grandiflora

Common Name: Beaumontia grandiflora

044

Botanical Name: Beaucarnea recurvata (Nolina recurvata)

Common Name: Pony tail

043

Botanical Name: Bauhinia tomentosa

Common Name: Sulphuria

042

Botanical Name: Bauhinia galpinii

Common Name: Pride of the cape

041

Botanical Name: Bauhinia acuminate

Common Name: Bauhinia acuminate

040

Botanical Name: Bambusa ventricosa

Common Name: Buddha's belly bamboo

039

Botanical Name: Bambusa tessellate

Common Name: Dwarf bamboo

038

Botanical Name: Bambusa [sasa] fortunei

Common Name: Variegata bamboo

037

Botanical Name: Asystasia gangetica variegata

Common Name: Asystasia gangetica variegata

036

Botanical Name: Asparagus setaceus [plumose]

Common Name: Fern asparagus

035

Botanical Name: Asparagus myriocladus

Common Name: Zigzag asparagus

033

Botanical Name: Asparagus densiflorus sprengerii

Common Name: Sprengeri fern

032

Botanical Name: Asparagus densiflorus "myers"

Common Name: Foxtail

031

Botanical Name: Artemisia arborescens

Common Name: Laveandar

030

Botanical Name: Artabotrys odaratissimus

Common Name: Clambing ylangylang

029

Botanical Name: Aptania corfifolia

Common Name: Mesameranthimum

028

Botanical Name: Aphelandra sinclairiana

Common Name: Coral Aphelandra

027

Botanical Name: Angelonia grandiflora

Common Name: Gorgon flower

026

Botanical Name: Angelonia augustifolia

Common Name: Angelonia augustifolia

025

Botanical Name: Amaryllis varieties hybrids

Common Name: Lilly

024

Botanical Name: Alternanthera bettzickiana variegata

Common Name: Alternanthera bettzickiana variegata

023

Botanical Name: Alternanthera bettzickiana "snow top"

Common Name: Alternanthera bettzickiana "snow top"

022

Botanical Name: Alternanthera bettzickiana

Common Name: Green

021

Botanical Name: Alternanthera bettzickiana

Common Name: Gold

020

Botanical Name: Alternanthera bettzickiana

Common Name: Red calico plant

019

Botanical Name: Allamanda neriifolia

Common Name: Allamanda neriifolia

018

Botanical Name: Allamanda green & silver dwarf

Common Name: Allamanda dwarf

017

Botanical Name: Ajuga reptans

Common Name: Ajuga reptans

016

Botanical Name: Ahygareptans purpurea

Common Name: Carpet bugle weed

015

Botanical Name: Agave americana "Medio-Picta-Alba"

Common Name: Agave americana "Medio-Picta-Alba"

014

Botanical Name: Adenium obesum Hybrid (Grafted)

Common Name: Adenium obesum Hybrid (Grafted)

013

Botanical Name: Adenium obesum

Common Name: Impala lilly , Desert Rose

012

Botanical Name: Acorus gramineus variegata

Common Name: Mondo grass

011

Botanical Name: Acalypha wilkesiana Tahiti

Common Name: Green twisted

010

Botanical Name: Acalypha wilkesiana macrophylla

Common Name: Gaint red leaf

009

Botanical Name: Acalypha wilkesiana java white

Common Name: Acalypha wilkesiana java white

008

Botanical Name: Acalypha wilkesiana dwarf

Common Name: Acalypha wilkesiana dwarf

007

Botanical Name: Acalypha wilkesiana Ceylon

Common Name: Fire dragan

006

Botanical Name: Acalypha roseana

Common Name: Acalypha roseana

005

Botanical Name: Acalypha mosic variegate

Common Name: Acalypha mosic variegate

004

Botanical Name: Acalypha hispida pendula

Common Name: Ground cover or fire tails

003

Botanical Name: Acalypha hispida

Common Name: Cat's tail plant

002

Botanical Name: Acalypha godseffiana "Compacta"

Common Name: Nuda red

001

Botanical Name: Acalypha godseffiana

Common Name: Nuda green